Lirikë Kuksiane 6 – Struka e cucës

Struka e Cucës është një ndër vijat melodike më të njohura dhe përcjellura mes brezash. Kjo përmbledhje lirike ka gjetur veten dhe ka ruajtur autencitetin edhe mes udhëtimeve në kohë, duke u bërë me...

Lirikë Kuksiane 5 – Dhandërr ô, dhandërr ĕ

Natyrisht që në një dasëm dy personazhet kryesorë janë dhëndrri me nusen por në këtë këngë lirike vihet në dukje puna e dhëndrrit në organizimin e të gjithë ceremonisë. Përpos lodhjes, rraskapitjes dhe mundimit...

Optika e Qosheve – Shprehjet frazeologjike

Optika e Qosheve do të jetë një seri emisionesh që do të trajtojë tema të ndryshme sociale, nga dy moderues që e kanë shumë për merak humorin, ironinë dhe filozofinë. Janë tre elemente kimik...

Optika e Qosheve – Muzikologjia shqiptare

Optika e Qosheve do të jetë një seri emisionesh që do të trajtojë tema të ndryshme sociale, nga dy moderues që e kanë shumë për merak humorin, ironinë dhe filozofinë. Janë tre elemente kimik...

Shoqëria e Kismetit

Statistikat ditët e sotme dhe prej shumë kohësh kanë qenë një metodologji e degës së sociologjisë, degë e cila merret me studimin e shoqërisë dhe zhvillimit të jetës shoqërore. Pra këta mastarë janë të...

Lirikë Kuksiane 5 – Dhandërr ô, dhandërr ĕ

Natyrisht që në një dasëm dy personazhet kryesorë janë dhëndrri me nusen por në këtë këngë lirike vihet në dukje puna e dhëndrrit në organizimin e të gjithë ceremonisë. Përpos lodhjes, rraskapitjes dhe mundimit...

Optika e Qosheve – Rritja e çmimeve

Optika e Qosheve do të jetë një seri emisionesh që do të trajtojë tema të ndryshme sociale, nga dy moderues që e kanë shumë për merak humorin, ironinë dhe filozofinë. Janë tre elemente kimik...

Optika e Qosheve – Transporti interurban në Kukës

Optika e Qosheve do të jetë një seri emisionesh që do të trajtojë tema të ndryshme sociale, nga dy moderues që e kanë shumë për merak humorin, ironinë dhe filozofinë. Janë tre elemente kimik...